Servis
0 377 150 060

Neváhejte nás kontaktovat jakýmkoli níže uvedeným způsobem

0 377 150 060* *PO - PÁ od 08:00 do 17:00 hodin

Všeobecné obchodní podmínky - Český Mincovní Obchod®

1. Rozsah platnosti

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro objednávky zboží a dodávky mezi Vámi a naší společností.

2. Uzavření smlou

K uzavření kupní smlouvy při platbě pomocí služby PayPal vznikne, když po vložení nabídky do nákupního košíku stisknete tlačítko „Koupit nyní“. U ostatních druhů plateb nepředstavuje nabídka produktů v e-shopu právně závaznou nabídku, nýbrž pouze nezávazný náhled do katalogu zboží. Pokud stisknete tlačítko „Koupit nyní“ potvrzujete tím svojí závaznou objednávku zboží obsaženém v nákupním košíku. Potvrzení přijetí objednávky následuje okamžitě po odeslání objednávky, nepředstavuje ale uzavření kupní smlouvy. Do pěti pracovních dní můžeme Vaší objednávku přijmout zasláním odsouhlasení objednávky, nebo odesláním zboží. 

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD®, zákaznický servis provozuje TCS Taurus Service s.r.o., IČO: 28024133 se sídlem, Plovární 82/3, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského,soudu v Plzni, oddíl C, vložka 21786.

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD® je značkou společnosti HMK V AG. Vaším smluvním partnerem je společnost HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen, správní rada: Joachim Wende, obchodní rejstřík kantonu Thurgau, IČO: CHE-357.873.257. Vaše objednávky po uzavření smlouvy archivujeme. Pokud byste ztratili podklady k objednávce, obraťte se na nás, prosím. Rádi Vám zašleme kopii údajů z Vaší objednávky.

Spokojenost našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. V případě dotazů Vám rád pomůže náš zákaznický servis:

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD®,
zákaznický servis provozuje TCS Taurus Service s.r.o.,
Plovární 82/ 3, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí
e-mail: servis@mincovni-obchod.cz
pevná linka: +420 377 150 060 Dostupnost: Po-Pá 08:00-17:00 hodin
mobilní č.: +420 725 698 998 (cena volání je podle Vašeho tarifu)

3. Sběratelský servis

Pokud si objednáte zboží včetně sběratelského servisu, znamená to, že budete automaticky (zpravidla v měsíčních intervalech) dostávat k nahlédnutí další vydání z této série (tzv. nákup na zkoušku), tzn., že dodané zboží můžete bez udání důvodu vrátit do 6 dní od jeho obdržení. Kupní smlouva je u dodávek v rámci edice účinná od obdržení zboží až Vaším schválením, nejpozději však po uplynutí šestidenní lhůty k nahlédnutí. Smlouva se považuje za schválenou, pokud od Vás během této lhůty neobdržíme písemné sdělení nebo nám dodané zboží nezašlete zpět. Mimoto mají spotřebitelé po schválení neomezené právo na odstoupení od smlouvy, jak je to uvedeno níže v bodě 4., takže máte vždy minimálně 27 dní čas na učinění konečného rozhodnutí. Vyhrazujeme si, že Vám již s úvodní dodávkou zašleme první zboží z edice – ušetříte tak za poštovné. Každý kus ze své sbírky si můžete zkontrolovat v pohodlí domova. Budete sbírat jen tak dlouho, dokud budete chtít. Pokud byste již nechtěli profitovat z našeho sběratelského servisu, můžete ho kdykoliv přerušit nebo úplně ukončit zasláním stručné zprávy na naši adresu.

4. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy dle níže uvedených podmínek, přičemž spotřebitelem je fyzická osoba, která nakupuje za účelem, který nelze převážně přiřadit její profesní, ani podnikatelské činnosti.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


Právo na odstoupení od smlouvy

Jste oprávněni od této smlouvy do 21 dní bez udání důvodu odstoupit.

Lhůta na odstoupení od smlouvy činí 21 dní ode dne,

  • kdy došlo k převzetí zboží Vaší osobou nebo Vámi jmenovanou třetí osobou, která není dopravcem, pokud jste objednali jednu nebo více položek zboží v rámci jedné objednávky a položka, příp. položky byly dodány v rámci jedné zásilky;
  • kdy došlo k převzetí posledního zboží Vaší osobou nebo Vámi jmenovanou třetí osobou, která není dopravcem, pokud jste objednali více položek zboží v rámci jedné objednávky a zboží bylo dodáno v několika zásilkách;
  • kdy došlo k převzetí poslední dílčí dodávky nebo posledního kusu zboží Vaší osobou nebo Vámi jmenovanou třetí osobou, která není dopravcem, pokud jste objednali zboží, které bylo dodáno v několika dílčích dodávkách nebo po kusech.

Platí-li několik výše uvedených alternativ zároveň, začíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet až dnem převzetí posledního zboží nebo poslední dílčí dodávky, popř. posledního kusu zboží Vaší osobou nebo Vámi jmenovanou třetí osobou, která není dopravcem. Chcete-li využít svého práva odstoupit od smlouvy, je nutné nás: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD®, zákaznický servis, Plovární 82/ 3, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, pevná linka: +420 377 150 060, mobilní č.: +420 725 698 998, e-mail: servis@mincovni-obchod.cz (adresa sídla: HMK V AG, zastoupená správní rada Joachim Wende, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen) informovat formou jednoznačného sdělení (např. jako dopis, fax nebo e-mail) o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Můžete k tomu využít přiložený vzorový formulář odstoupení od smlouvy, není to však podmínkou. Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačuje odeslat sdělení o využití práva na odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení platby použijeme stejný způsob úhrady, jaký jste zvolili při původní transakci, ledaže s Vámi bylo výslovně ujednáno něco jiného; v žádném případě Vám při vrácení platby nebudou účtovány další náklady.

Můžeme pozdržet vrácení platby do doby, než obdržíme zboží zpět nebo než prokážete odeslání zboží zpět, podle toho, která skutečnost nastala dříve. Zboží jste nám povinni zaslat nebo předat na své náklady bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jste nám oznámili odstoupení od této smlouvy, a to na adresu ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD®, zákaznický servis, Plovární 82/ 3, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí. Lhůtu dodržíte, pokud nám odešlete zboží před uplynutím 14 dní. Odpovídáte pouze za případnou ztrátu hodnoty zboží způsobenou v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně u smluv na dodávky zboží, které není předem zhotovené a jehož výroba se řídí individuálním výběrem či požadavky zákazníka nebo které je jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám zákazníka a rovněž u smluv na zboží, které podléhá kolísání cen na finančních trzích (např. ušlechtilé kovy), na něž nemáme vliv a k němuž dojde ve lhůtě na odstoupení od smlouvy.

5. Ceny, náklady na dopravu

Všechny ceny uvedené v našich reklamních informacích a v popisech zboží jsou uvedeny včetně zákonné daně z přidané hodnoty a ostatních složek ceny.
K uvedeným cenám dodatečně účtujeme za dodávku v České republice příslušný uvedený paušál (objednávky v našem online shopu www. mincovni-obchod.cz, viz Informace k objednávkám: Náklady na dopravu).

6. Dodávka

Před odesláním jsou naše produkty pečlivě prověřeny a zabaleny. Naše dodací lhůta činí max. 7 dní od obdržení objednávky. Případné výjimky u dodacích lhůt jsou uvedeny v reklamních informacích a v příslušných popisech zboží. Dodávky jsou možné pouze odběratelům v České republice. Vaši objednávku zpravidla odesíláme poštou. Závazek k dodávkám z naší strany zaniká, pokud objednané zboží není k dispozici z důvodů, které nebyly při uzavření smlouvy předvídatelné, dále pokud naší společnosti samotné nebylo přes uzavření řádného kongruentního zajišťovacího obchodu dodáno správné zboží či nebylo dodáno včas a rovněž pokud nedostupnost zboží nebyla zaviněna námi a o této skutečnosti jsme Vás neprodleně informovali. V případě, že Vám výjimečně zašleme kvalitativně a cenově ekvivalentní zboží, nejste samozřejmě povinni si je ponechat a můžete je jednoduše zaslat bezplatně zpět.

7. Platba

Všechny dodávky jsou zpravidla realizovány na fakturu! Platba je splatná okamžitě po uzavření smlouvy – k dodávce je přiložena faktura s formulářem na příkaz k úhradě. Vyhrazujeme si právo provádět našim zákazníkům dodávky na základě platby předem, pokud se jedná o nové zákazníky, nebo pokud by příslušná zakázka mohla představovat finanční riziko. Poté obdržíte zálohovou fakturu s naším bankovním spojením. Poté, co Vaše platba/převod proběhne, dojde k okamžitému odeslání zboží! Výslovně naše zákazníky upozorňujeme na to, že dlužník platební pohledávky se dostane do prodlení nejpozději tehdy, pokud nerealizuje plnění nejpozději 30 dní po splatnosti a obdržení faktury nebo srovnatelného vyúčtování platby. V případě, kdy je zákazník v prodlení s úhradou, je tento povinen uhradit prodávajícímu úrok dle platných a účinných předpisů práva občanského a dále náhradu nákladů, spojených s vymáháním a monitorováním pohledávky/pohledávek. Pokud zvolíte možnost platby pomocí Paypal, používáte online platební servis, při kterém se musíte přihlásit. Údaje o Vaší kreditní kartě jsou pouze u společnosti PayPal.

Pro vybrané zboží nabízíme možnost nákupní cenu rozložit do splátek – a to bezúročných a bez dalších nákladů. Nárok na sjednání nákupu na splátky nevzniká automaticky. Možnost nákupu na splátky je popsána v Mimořádných obchodních podmínkách při nákupu na splátky.

8. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy o ochraně spotřebitele a ustanoveními občanského zákoníku. Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že má zboží vlastnosti uvedené v popisu a detailech položky na e-shopu či které jste očekávali s ohledem na povahu zboží či na základě naší reklamy, a dále že zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění je nutné uplatnit během 24 měsíců od převzetí zboží prostřednictvím výše uvedeného e-mailu nebo osobně v sídle zákaznického servisu formou jednoznačného sdělení (např. jako dopis nebo e-mail), v němž uvede vytýkanou vadu a zda uplatňujete právo na dodání nového zboží výměnou za vadné či chcete odstoupit od smlouvy. Můžete využít přiložený vzorový reklamační formulář. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od Vás obdržíme reklamované zboží.

Při reklamaci jsme povinni Vám vydat písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Náš pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, max. do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy.

Výše uvedená odpovědnost za vady se neuplatní u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává až do úplného zaplacení naším majetkem.

10. Urovnání sporu online

Od 15. února 2016 nabízí Evropská komise stránku s pokyny pro mimosoudní vyrovnání. Spotřebitelé mají tak možnost, řešit spory, které vzniknou v souvisloti s jejich online objednávkou, nejprve mimosoudní cestou. Stránka pro urovnání sporu online je dostupná na této externí adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. V této souvislosti máme zákonnou povinnost odkázat Vás na naši e-mailovou adresu. Ta zní: servis@mincovni-obchod.cz. Usilujeme o to, abychom případné spory plynoucí z naší smlouvy se zákazníkem řešili přátelskou cestou. Kromě toho nejsme povinni k účasti na smírčím řízení a účast na takovém řízení nemůžeme bohužel nabídnout ani našim zákazníkům.

11. Závěrečná ustanovení

Uzavření smlouvy probíhá výlučně v českém jazyce. Pro veškeré právní vztahy mezi zákazníky a společností HMK V AG platí právo Spolkové republiky Německa s vyloučením mezinárodního práva soukromého a práva kupního dle Úmluvy OSN (CISG). Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze do té míry, pokud není poskytovaná ochrana odňata závaznými ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel svůj běžný pobyt. Pokud je zákazník podnikatelem, je v případě veškerých nároků jak ze smlouvy uzavřené se zákazníkem, tak i nároků s ní souvisejících výhradně příslušný soud v Aschaffenburgu (Německo).

U nás můžete vyjádřit odstoupení od smlouvy velmi snadno odesláním zboží zpět. Každé odeslání zboží ve lhůtě považujeme automaticky za projev vůle odstoupení od smlouvy. Pro případ, že byste chtěli vyjádřit odstoupení od smlouvy zvlášť, Vám nabízíme tento zákonem stanovený formulář.

Ke stažení: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte, prosím, tento formulář a zašlete nám jej zpět

na adresu: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD®, zákaznický servis, Plovární 82/ 3, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, mobilní č.: +420 725 698 998, e-mail: servis@mincovni-obchod.cz

Stav: 01.02.2017

Zobrazeno