Impressum

 

Prodejce: HMK V AG
Český Mincovní Obchod®
je značkou společnosti HMK V AG
Leubernstrasse 6
CH-8280 Kreuzlingen
Švýcarsko

Správní rada: Jan-Nicolas Fantl
Obchodní rejstřík kantonu Thurgau
IČO: CHE-357.873.257
DIČ: CHE-357.873.257

Spokojenost našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. V případě dotazů Vám rád pomůže náš zákaznický servis:

Český Mincovní Obchod®
zákaznický servis provozuje TCS Taurus Service s.r.o., IČO: 28024133
se sídlem Plovární 82/ 3
301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

e-mail: servis@mincovni-obchod.cz

pevná linka: +420 377 150 060
mobilní č.: +420 725 698 998 (cena volání je podle Vašeho tarifu)
Dostupnost: pondělí - pátek od 08:00 do 17:00 hodin


Poznámky

Webové stránky značky Český Mincovní Obchod® na internetu oslovují výhradně uživatele v České republice. Dodání je možné pouze odběratelům v České republice. Zkratky BDSG a TMG se vztahují na německý spolkový zákon o ochraně osobních údajů a německý telekomunikační zákon.

Ručení za obsah

Obsah našich webových stránek byl vytvořen velmi pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů nemůžeme ale ručit. Jako poskytovatel služeb dle § 7 odst.1 TMG zodpovídáme za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatel služeb ale povinni monitorovat předávané nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnosti vymazat nebo zablokovat používání informací podle všeobecných zákonů nejsou tímto dotčeny. Ručení týkající se výše zmíněného je ale možné teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Při zjištění odpovídajícího porušení práva tyto obsahy okamžitě odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít ručení. Za obsahy odkazovaných stránek je vždy odpovědný dotyčný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Odkazované stránky byly v okamžiku zřízení odkazu zkontrolovány z hlediska možného porušení zákonů. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku zřízení odkazu zjistitelné. Trvalá obsahová kontrola odkazovaných stránek však není bez konkrétních vodítek ukazujících na porušení práva myslitelná. Při zjištění porušení práva tyto odkazy neprodleně odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla na této stránce vytvořená provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, rozšiřování a každý druh zhodnocení mimo rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas autora, resp. tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze k soukromému, nikoli komerčnímu užití. Pokud nebyly obsahy těchto stránek vytvořeny provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména jsou označeny obsahy třetích stran jako takové. Pokud přesto narazíte na porušení autorských práv, prosíme o odpovídající upozornění. Při zjištění porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.