Servis
0 377 150 060

Neváhejte nás kontaktovat jakýmkoli níže uvedeným způsobem

0 377 150 060* *PO - PÁ od 08:00 do 17:00 hodin

Informace společnosti HMK V AG o ochraně osobních údajů

Od 25. května 2018 platí po celé Evropě předpisy evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: GDPR) . Tímto dokumentem bychom vás chtěli informovat o tom, jak společnost HMK V AG zpracovává osobní údaje ve smyslu tohoto nového nařízení (srov. článek 13 GDPR). Přečtěte si prosím pečlivě tuto naši informaci o ochraně osobních údajů. Své případné dotazy či připomínky týkající se naší informace o ochraně osobních údajů můžete kdykoliv zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v bodu 2.

Obsah

 1. Přehled
 2. Jméno a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů
 3. Účely zpracování údajů, právní důvody a oprávněné zájmy sledované společností HMK V AG nebo třetí osobou a dále kategorie příjemců
  3.1. Načtení naší internetové stránky
  3.2. Uzavření, realizace nebo ukončení smlouvy
  3.3. Zpracování údajů k marketingovým účelům
  3.4. Prezentace na internetu a optimalizace webových stránek
  3.5. Zákaznický účet
  3.6. Kontaktní formulář
 4. Poskytnutí příjemci mimo území EU
 5. Vaše práva
 6. Opatření k zabezpečení osobních údajů
 7. Změny v dokumentu Informace o ochraně osobních údajů

1. Přehled

Níže uvedené informace o ochraně osobních údajů vás informují o způsobu a rozsahu zpracování takzvaných osobních údajů ze strany společnosti HMK V AG. Osobní údaje jsou informace, které lze přiřadit nebo které mohou být přiřazeny přímo nebo nepřímo k vaší osobě.

Zpracování údajů společností HMK V AG lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií:

 • Za účelem realizace smlouvy jsou zpracovávány všechny údaje nezbytné pro realizaci smlouvy uzavřené se společností HMK V AG. Jsou-li do procesu vyřizování smlouvy zapojeni rovněž externí poskytovatelé služeb, např. logistické podniky anebo poskytovatelé platebních služeb, budou jim vaše údaje poskytnuty v příslušném požadovaném rozsahu.
 • Načtením webové stránky společnosti HMK V AG dochází k výměně různých informací mezi vaším koncovým zařízením a naším serverem. Mezi nimi mohou být též osobní údaje. Tímto způsobem shromažďované informace jsou využívány například k tomu, abychom optimalizovali naši webovou stránku nebo abychom zobrazili reklamu v prohlížeči vašeho koncového zařízení. 

Podle nařízení GDPR máte různá práva, která můžete vůči nám uplatnit. K nim mj. patří právo vznést námitku proti zvolenému zpracování údajů, zejména pak proti zpracování údajů k marketingovým účelům. Na možnost vznést námitku se upozorňuje zvýrazněním textu.

V případě dotazů ohledně našich informací o ochraně osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na našeho podnikového pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje na něj najdete dále v textu.

2. Jméno a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Tento dokument Informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování údajů společností HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen („správce“) s ohledem na ochrannou známku ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD® a pro internetovou stránku www.mincovni-obchod.cz

Podnikový pověřenec společnosti HMK V AG pro ochranu osobních údajů je k zastižení na ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD®, Oddělení Ochrana osobních údajů, zákaznický servis provozuje TCS Taurus Service s.r.o., Plovární 82/ 3, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstínebo na gdpr@mincovni-obchod.cz

3. Účely zpracování údajů, právní důvody a oprávněné zájmy sledované společností HMK V AG nebo třetí osobou a dále kategorie příjemců

3.1. Načtení naší internetové stránky

Při načtení naší internetové stránky jsou prohlížečem používaným na vašem koncovém zařízení automaticky odesílány informace na server naší internetové stránky, které jsou dočasně uloženy v takzvaném logovacím souboru. Na tento proces nemáme žádný vliv. Níže uvedené informace jsou při něm zaznamenávány i bez vašeho přičinění a uloženy až do okamžiku jejich automatického smazání:

 • IP adresa dotazovaného zařízení vybaveného pro připojení k internetu,
 • datum a čas připojení, 

 • jméno a URL vyvolaného souboru, 

 • webová stránka, z níž byla stránka navštívena (URL referer), 

 • vámi používaný prohlížeč a popř. operační systém vašeho počítače vybaveného pro připojení k internetu a dále jméno poskytovatele internetového připojení. 


Právním důvodem pro zpracování IP adresy je článek 6 odstavec 1 písmene f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z níže uvedeného seznamu účelů shromažďování údajů. Na tomto místě bychom ještě chtěli upozornit na to, že z těchto shromážděných údajů nemůžeme vyvodit žádné přímé závěry o vaší identitě a že je ani nevyvozujeme.

IP adresu vašeho koncového zařízení stejně jako i ostatní shora uvedené údaje využíváme pro tyto účely:

 • zajištění bezproblémového vytvoření spojení,
 • zajištění komfortního využití naší internetové stránky,
 • vyhodnocení zabezpečení a stability systému.

Údaje jsou uloženy jen po tak dlouhou dobu, po kterou jsou nezbytné pro splnění účelu sledovaného jejich uložením, a potom jsou automaticky smazány. Dále pro naši internetovou stránku používáme takzvané cookies, sledovací nástroje a metodu targeting. O jaké metody se přitom přesně jedná a jak jsou k tomu používány vaše údaje, je dále v textu blíže vysvětleno v bodu 3.4. 


Pokud jste ve svém prohlížeči anebo ve svém operačním systému odsouhlasili nebo na svém koncovém zařízení jinak nastavili takzvanou geolokaci, tuto funkci využíváme s cílem nabídnout vám individuální služby vztahující se k vašemu aktuálnímu místu pobytu. Vaše takto zpracované údaje o místě pobytu zpracováváme výhradně jen pro tuto funkci. Pokud ukončíte použití, data se smažou.

3.2. Uzavření, realizace nebo ukončení smlouvy

3.2.1. Zpracování údajů při uzavření smlouvy

Předmětem činnosti společnosti HMK V AG je prodej zboží na dálku z oblasti sběratelství, zejména pak mincí a medailí. V této souvislosti zpracováváme údaje nezbytné pro uzavření, realizaci nebo ukončení smlouvy s vámi. K nim patří:

 • jméno, příjmení
 • fakturační a doručovací adresa
 • e-mailová adresa
 • fakturační údaje a údaje o platbě
 • popř. datum narození
 • popř. telefonní číslo

Právním důvodem je tu článek 6 odstavec 1 písmene b) GDPR, tzn. že nám poskytujete údaje na základě smluvního vztahu mezi vámi a námi. Pokud nebudeme využívat vaše kontaktní údaje pro marketingové účely (viz níže 3.3), budeme údaje shromážděné za účelem realizace smlouvy archivovat do uplynutí zákonných, resp. možných smluvních práv poskytnutí záručního plnění a záruky. Po uplynutí této lhůty uchováváme informace o smluvním vztahu nezbytné podle obchodního a daňového práva po dobu stanovenou zákonem. Po tuto dobu (zpravidla deset let od ukončení smlouvy) budou údaje znovu zpracovávány jen v případě kontroly finanční správou.

Pro vyřízení kupní smlouvy jsou dále nezbytná níže uvedená zpracování údajů:

Pokud jste zvolili jiný způsob platby než platbu předem nebo fakturou, poskytneme nezbytné platební údaje námi pověřenému poskytovateli plateb. Údaje o vaší doručovací adrese poskytneme za účelem vyřízení kupní smlouvy námi pověřené logistické firmě.

3.2.2. Identita, Scoringem a poskytnutí informačním společnostem

Bude-li to nezbytné, ověříme si vaši identitu s využitím informací od poskytovatelů. Právním důvodem je tu článek 6 odstavec 1 písmene b) a dále písmene f) GDPR. Oprávnění k tomu přitom vyplývá z ochrany vaší identity a snahy eliminovat pokusy o podvod vyvíjené v náš neprospěch. Okolnosti a výsledek našeho dotazování bude uložen k údajům na vašem zákaznickém účtu nebo vašem hostitelském účtu po dobu trvání smluvního vztahu.

Pokud jste u nás už někdy dříve nakupovali, mohou být námi archivované údaje o vás doplněny o takzvané hodnoty credit score. Scoringem se rozumí sestavení prognózy o budoucích událostech na základě shromážděných informací a zkušeností z minulosti. Na základě údajů uložených o vaší osobě probíhá přiřazení ke statistickým skupinám osob, které v minulosti vykazovaly podobné záznamy. Výchozí používaná metoda je odbornou, léty praxe prověřenou matematicko-statistickou metodou za účelem předvídání míry rizika.

V případě prodlení s platbou si vyhrazujeme, existují-li k tomu ostatní zákonné podmínky, poskytnout nezbytné údaje firmě pověřené vymáháním pohledávek. Právním důvodem je tu jednak článek 6 odst. 1 písm. b) a také článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vymáhání smluvní pohledávky lze považovat za oprávněný zájem ve smyslu zde v pořadí druhého jmenovaného předpisu. Informace o prodlení s platbou nebo o případné nedobytné pohledávce poskytneme navíc, existují-li k tomu ostatní zákonné podmínky, také informačním společnostem, které s námi spolupracují. Právním důvodem je tu článek 6 odstavec 1 písmene f) GDPR. Podle něj nezbytný oprávněný zájem vyplývá z našeho zájmu, jakož i zájmu třetích osob o minimalizaci smluvních rizik pro budoucí smlouvy.

3.3. Zpracování údajů k marketingovým účelům

Níže uvedené výklady se vztahují na zpracování osobních údajů k marketingovým účelům. GDPR vysvětluje takové zpracování údajů podle článku 6 odst. 1 písmene f) jako obecně možné a jako oprávněný zájem. Doba uložení údajů k marketingovým účelům se neřídí žádnými pevnými zásadami a orientuje se podle otázky, jestli je uložení pro oslovení v rámci marketingu nezbytné. Jaký je v takovém případě postup při vznesení námitky, najdete v bodu 3.3.3.

3.3.1. Marketingové účely společnosti HMK V AG a třetích osob

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, vedeme vás jako stávajícího zákazníka. V takovém případě zpracováváme vaše poštovní kontaktní údaje bez konkrétního odsouhlasení, abychom vám touto cestou mohli zasílat informace o nových výrobcích a službách. Občas poskytujeme vaše poštovní kontaktní údaje našim smluvním partnerům z oblastí zasilatelského obchodu, které vybíráme s maximální mírou obezřetnosti, aby vás i oni mohli informovat o svých výrobcích. Vaši e-mailovou adresu, pakliže ji od vás obdržíme, zpracováváme kvůli tomu, abychom vám mohli bez konkrétního odsouhlasení zasílat informace pro vlastní, podobné výrobky.

3.3.2. Reklama uzpůsobená zájmům uživatele             

Abyste mohli dostávat jen takové informace reklamního charakteru, které pravděpodobně spadají do okruhu vašeho zájmu, kategorizujeme a doplňujeme váš zákaznický profil o další informace. V této souvislosti se používají jak statistické informace, tak i informace o vaší osobě (např. základní údaje z vašeho zákaznického profilu). Cílem je zasílat vám výhradně tu reklamu, která skutečně nebo pravděpodobně odpovídá vašim potřebám, a tudíž vás neobtěžovat zbytečnou reklamou.

3.3.3. Právo vznést námitku  

Proti zpracování údajů ke shora uvedeným účelům můžete vznést kdykoliv bezplatně námitku zvlášť pro každý komunikační kanál a s účinností do budoucna. K tomu stačí doručit nám e-mail nebo dopis zaslaný poštou na kontaktní údaje uvedené v bodu 2.

Pakliže vznesete námitku, bude příslušná kontaktní adresa pro další zpracování údajů k marketingovým účelům zablokována. Upozorňujeme vás na to, že ve výjimečných případech může dočasně docházet k zasílání reklamního materiálu i po doručení vaší námitky. Toto je podmíněno technicky vlivem nutné doby rozběhu reklamních inzerátů a neznamená to, že jsme vaší námitce nevyhověli. Za vaše pochopení vám předem děkujeme. 

3.3.4. Zasílání newsletteru

Na naší internetové stránce nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Abychom se mohli ujistit, že se při zadání e-mailové adresy nevloudila žádná chybička, používáme tzv. metodu dvojího ověření double opt-in. To znamená: Jakmile zadáte svou e-mailovou adresu do přihlašovacího pole, zašleme vám potvrzovací odkaz. Teprve až když kliknete na tento potvrzovací odkaz, bude vaše e-mailová adresa přijata do našeho rozdělovníku. Zpracování vašich elektronických kontaktních údajů se na tomto místě děje výhradně na základě vámi uděleného souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj takto udělený souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. K tomu stačí jen krátká zpráva zaslaná elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v bodu 2, anebo kliknout na tlačítko „Odhlásit se“, které najdete na konci každého newsletteru.

3.4. Prezentace na internetu a optimalizace webových stránek

3.4.1. Cookies – všeobecné informace

Na naší internetové stránce používáme takzvané cookies. Pokud se u těchto cookies jedná o osobní údaje, pak se tak děje na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš zájem optimalizovat naše webové stránky je přitom třeba považovat za oprávněný ve smyslu shora uvedeného předpisu. Cookies jsou malé soubory, které automaticky vytváří váš prohlížeč a které se ukládají na vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone aj.) v okamžiku, kdy navštívíte naši stránku. Cookies nepáchají na vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují viry, trojany ani jiný škodlivý software. V souboru cookie jsou uloženy informace, které vyplývají vždy v souvislosti s konkrétně použitým koncovým zařízením. To ovšem neznamená, že se tím přímo dozvídáme vaši identitu. Použití cookies slouží jednak k tomu, abychom pro vás příjemněji upravili použití naší nabídky. Proto používáme takzvané session cookies (dočasné cookies), abychom poznali, že jste již jednotlivé stránky našeho webu navštívili nebo že jste se již přihlásili do svého zákaznického účtu. Tyto cookies jsou hned poté, co opustíte naši stránku, automaticky smazány. Kromě toho používáme rovněž za účelem optimalizace pro uživatele prozatímní cookies, které jsou na vašem koncovém zařízení ukládány po určitou stanovenou dobu. Pokud znovu navštívíte naši stránku, abyste využili našich služeb, bude automaticky rozpoznáno, zda jste u nás již někdy byli a která zadání a nastavení jste učinili, abyste je nemuseli zadávat ještě jednou.

Cookies používáme také proto, abychom statisticky vyhodnotili použití naší internetové stránky a za účelem optimalizace naší nabídky a dále proto, abychom vám zobrazili informace šité speciálně vám na míru. Tyto cookies nám při opětovné návštěvě naší stránky umožňují automaticky rozpoznat, že jste u nás již byli. Tyto cookies se vždy po definované době automaticky smažou. Většina prohlížečů cookies akceptuje automaticky. Svůj prohlížeč ale můžete nakonfigurovat tak, aby se na vašem počítači žádné soubory cookies neukládaly nebo aby se pokaždé před uložením nového souboru cookie zobrazilo upozornění. Úplná deaktivace cookies ovšem může vést k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce naší internetové stránky. Doba archivace cookies je závislá na jejich účelu použití a není pro všechny stejná.

3.4.2. Google Analytics

Za účelem uspořádání našich stránek, které bude vyhovovat potřebám uživatele, a za účelem kontinuální optimalizace našich stránek používáme na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR službu Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). V této souvislosti jsou sestavovány pseudonymizované uživatelské profily a používány cookies. Informace vytvořené pomocí těchto cookies o vašem použití této webové stránky jako

 • typ/verze prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • URL referer (předtím navštívená stránka),
 • název hostitele připojujícího se počítače (IP adresa),
 • čas dotazování serveru,

jsou odesílány na server společnosti Google v USA a tam archivovány. Informace se používají za účelem vyhodnocení použití webové stránky, za účelem sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách a za účelem poskytnutí dalších služeb spojených s použitím internetové stránky a použitím internetu za účelem průzkumu trhu a uzpůsobení těchto internetových stránek potřebám uživatele. Tyto informace jsou případně poskytovány též třetím osobám, pakliže je to stanoveno zákonem anebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany na základě pověření. Google v žádném případě nespojuje vaši IP adresu s ostatními údaji. IP adresy jsou anonymizovány, takže není možné jejich přiřazení (tzv. IP masking).

Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme však na to, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci používat všechny funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů vytvořených soubory cookies a vztahujících se k vašemu používání této webové stránky (vč. vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google, a to tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče add-on. Zaznamenávání údajů službou Google Analytics můžete navíc alternativně k doplňku prohlížeče add-on, zejména pak u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, zabránit tím, že kliknete na tento odkaz. Uloží se cookie opt-out, který zabrání budoucímu zaznamenávání vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Cookie opt-out má platnost jen v tomto prohlížeči a jen pro naši internetovou stránku a bude uložen na vašem zařízení. Pokud smažete cookies v tomto prohlížeči, budete muset cookie opt-out znovu uložit. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službou Google Analytics najdete na webové stránce služby Google Analytics.

3.4.3. Targeting

Níže popsaná a námi používaná opatření targeting jsou prováděna na základě článku 6 odst. 1 písmene f) GDPR. Ohledně používaných opatření targeting chceme ujistit, že se vám bude zobrazovat pouze taková reklama na vašich koncových zařízeních, která bude odpovídat vašim skutečným nebo pravděpodobným zájmům. Neobtěžovat vás zobrazením nezajímavé reklamy je přitom jak ve vašem, tak i v našem zájmu.

3.4.3.1 Onsite-Targeting

Na naší internetové stránce probíhá s pomocí souborů cookies zaznamenávání a vyhodnocování informací za účelem optimalizace zobrazení reklamy. Tyto informace obsahují například údaje o tom, o které z našich výrobků jste se zajímali. Zaznamenávání a vyhodnocování probíhá výhradně pseudonymně a neumožňuje nám identifikovat vaši osobu. Zejména pak nejsou tyto informace spojovány s osobními údaji o vás. Na základě těchto informací vám můžeme na naší stránce zobrazovat nabídky, které jsou uzpůsobeny vašim zájmům, které vyplývají z vašeho dosavadního chování coby uživatele internetu. Soubor cookie je hned poté, co opustíte naši stránku, automaticky smazán.

3.4.3.2 Re-Targeting

Kromě toho používáme technologie Re-Targeting od společnosti Google. Ty nám umožňují uzpůsobovat naši onlinovou nabídku zajímavěji přímo pro vás. Kvůli tomu se ukládá soubor cookie, s jehož pomocí jsou shromažďovány údaje o zájmech při použití pseudonymů. Na základě těchto informací se vám na internetových stránkách našich partnerů zobrazují reklamy na naše nabídky odpovídající vašim zájmům. Neukládají se přitom žádné přímé osobní údaje a nespojují se ani žádné uživatelské profily s osobními údaji o vás. Soubor cookie se archivuje po dobu jednoho až dvou let a potom je automaticky smazán.

3.4.3.3. Možnost vznést námitku / opt-out

Kromě popsaných metod deaktivace můžete zabránit popsaným technologiím targeting také zcela obecně příslušným nastavením cookie ve svém prohlížeči (srov. též 3.4.1). Kromě toho máte možnost deaktivovat reklamu cílenou podle preferencí s pomocí zde vyvolatelného preferenčního manažera.

3.5. Zákaznický účet

Abychom vám při nákupu mohli poskytnout maximální pohodlí, nabízíme vám trvalé uložení vašich osobních údajů v zákaznickém účtu chráněném heslem. Založení zákaznického účtu je dobrovolné a probíhá na základě vašeho souhlasu ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Po zřízení zákaznického účtu není nutné již znovu zadávat žádné údaje. Kromě toho můžete na své údaje ve svém zákaznickém účtu kdykoliv nahlížet a také je kdykoliv měnit.

K údajům dotázaným při objednávce musíte pro zřízení zákaznického účtu navíc uvést ještě své vlastní heslo. To slouží společně s vaší e-mailovou adresou pro přístup do vašeho zákaznického účtu. Své osobní přístupové údaje uchovávejte diskrétně a zejména pak zamezte přístupu k nim nepovolaným třetím osobám. Nemůžeme převzít záruky za zneužití hesla, ledaže bychom za zneužití nesli odpovědnost. Pamatujte prosím na to, že i poté, co opustíte naši internetovou stránku, zůstáváte automaticky přihlášeni, pokud se sami aktivně neodhlásíte. Svůj zákaznický účet můžete kdykoliv smazat. Pamatujte však na to, že zároveň s tím nedochází ke smazání údajů, které jsou vidět v zákaznickém účtu. 

3.6. Kontaktní formulář

Za účelem rychlého a nekomplikovaného navázání kontaktu s námi vám pro vaše dotazy a podněty nabízíme náš kontaktní formulář při použití zásady integrity a důvěrnosti podle článku 5 odst. 1 písm. f) GDPR a článku 32 odst. 1 věta 1 druhá polovina věty písmene a) a písmene b) GDPR.

Při použití kontaktního formuláře jsou vámi uvedené osobní údaje a váš dotaz včetně údajů, které jsou v něm obsaženy, uloženy a použity pro další zpracování. Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Uvedené údaje jsou, pakliže pro to neexistují žádné zákonné lhůty archivace, po skončení účelu okamžitě smazány. K jejich použití k jinému účelu nebo poskytnutí údajů třetím osobám nedochází, vyjma případů, kdy jste k tomu dali svůj souhlas.

4. Příjemci mimo území EU

Mimo zpracování vašich údajů v souladu s GPDR z naší strany nebo ze strany námi pověřených poskytovatelů služeb ve Švýcarsku vaše údaje s výjimkou zpracování popsaných v bodě 3.4.2 neposkytujeme příjemcům, kteří mají sídlo mimo území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Zpracování uvedená v bodě 3.4.2 vytvářejí podmínky pro poskytnutí údajů na servery námi pověřených poskytovatelů technologií tracking nebo targeting. Tyto servery se nacházejí v USA. Poskytnutí údajů se děje podle zásad tzv. Privacy Shield  (štítu soukromí) a na základě tzv. standardních smluvních klauzulí komise EU.     

5. Vaše práva 


5.1. Přehled

Vedle práva odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili, máte při existenci příslušných zákonných podmínek níže uvedená práva:

 • právo na informace podle článku 15 GDPR o vašich osobních údajích, které archivujeme; zejména pak na informaci o účelu použití, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době, po kterou budou údaje uloženy, původu vašich údajů, pakliže nebyly zjištěny přímo od vás,
 • právo na opravu nesprávných údajů nebo na doplnění správných údajů podle článku 16 GDPR,
 • právo na smazání vašich údajů, které jsou u nás uloženy, a to podle článku 17 GDPR, pakliže nemusí být dodrženy zákonné nebo smluvní lhůty archivace anebo pokud neexistují jiné zákonné povinnosti nebo práva pro jejich další uložení, 

 • právo na omezení zpracování vašich údajů podle článku 18 GDPR, pakliže popřete správnost údajů, pakliže je zpracování protiprávní, ale vy odmítnete jejich smazání; pakliže již správce údaje nepotřebuje, ale vy je požadujete za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR, tzn. právo získat vybrané údaje, které o vás máme uloženy, a to v běžně používaném, strojově čitelném formátu, nebo právo požadovat předání údajů jinému správci
 • právo na podání stížnosti dozorovému orgánu. Zpravidla se v této věci můžete obrátit na dozorový orgán příslušný podle vašeho obvyklého místa pobytu nebo pracoviště nebo sídla naší firmy.

5.2. Právo vznést námitku

Za podmínek článku 21 odst. 1 GDPR lze zrušit zpracování údajů z důvodů, které vyplývají z konkrétní zvláštní situace subjektu údajů.

Shora uvedené obecné právo vznést námitku platí pro všechny účely použití popsané v této informaci o ochraně osobních údajů, které jsou zpracovávány podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jinak než u speciálního práva vznést námitku proti zpracování údajů k marketingovým účelům (srov. výše bod 3.3.3) jsme podle GDPR k uskutečnění takové obecné námitky povinni jen v případě, kdy nám jsou k tomu sděleny důvody převažujícího významu (např. možné nebezpečí pro život nebo zdraví). Kromě toho je tu možnost obrátit se na dozorový úřad nebo kompetentní místo, pakliže byste měli důvod k podání stížnosti.

6. Zabezpečení údajů

Všechny údaje, která nám vy osobně předáte, včetně vašich bankovních údajů, budou předávány obecně platným a bezpečným standardem SSL (Secure Socket Layer). SSL je bezpečný a vyzkoušený standard, který se používá například i u internetového bankovnictví. Bezpečné připojení SSL poznáte mimo jiné podle připojeného písmene s za http (tzn. https://...) v adresním řádku svého prohlížeče nebo podle symbolu zámku ve spodní části svého prohlížeče.

Jinak používáme vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, a to před manipulací s nimi, před jejich částečnou nebo úplnou ztrátou a proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření se snažíme neustále vylepšovat tak, aby odpovídala technologickému vývoji.

7. Změny v dokumentu Informace o ochraně osobních údajů

Pokračující technologie, zákonná nařízení nebo také změněné postupy mohou mít rovněž dopad na tuto naši informaci o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si proto právo naši informaci o ochraně osobních údajů kdykoliv s účinností do budoucna měnit. Právě platné znění informace o ochraně osobních údajů najdete na této internetové stránce. Doporučujeme vám navštěvovat pravidelně tuto rubriku našeho e-shopu a informovat se o právě platných ustanoveních.

Stav: 25. 5. 2018

Zobrazeno